CPJ accusation

இந்திய பத்திரிகையாளர் உயிருக்கு உத்திரவாதமில்லை: அமெரிக்க சிபிஜே அமைப்பு  குற்றச்சாட்டு!

  இந்தியாவில் பத்திரிகையாளர்கள் உயிர்களுக்கு  உத்தரவாதமில்லை என அமெரிக்க பத்திரிகையாளர் பாதுகாப்பு இயக்கம் (சிபிஜே) தெரிவித்து உள்ளது. இந்தியாவில் செல்வாக்குமிக்க…