cricket team leaders

உலகக் கோப்பை போட்டி கிரிக்கெட் அணி தலைவர்கள் இங்கிலாந்து அரசியுடன் சந்திப்பு

லண்டன் உலகக் கோப்பைகிரிக்கெட் போட்டி அணிகளின் தலைவர்கள் இங்கிலாந்து அரசி எலிசபெத்தை சந்தித்தனர். உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி 2019…