Demonetisation year

பணமதிப்பிழப்பு வருடத்தில் 88 லட்சம் பேர் வரிக்கணக்கு அளிக்கவில்லை

டில்லி பணமதிப்பிழப்பு அறிவிக்கப்பட்ட 2016 ஆம் வருடம் வழக்கமாக கணக்கு அளிப்பவர்களில்  88.04 லட்சம் பேர் வருமான வரிக்கணக்கு அளிக்கவில்லை….