Development is the only answer for violence : Modi

முன்னேற்றமே வன்முறைக்கு பதில் அளிக்கும் : மோடி

பிலாய் பிரதமர் மோடி வன்முறைக்கு முன்னேற்றமே பதில் அளிக்கும் எனக் கூறி உள்ளார். சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள பிலாய் நகரில்…