did not come

சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டும்  சட்டசபைக்கு கருணாநிதி வரவில்லை

சென்னை: கருணாநிதியின் கோரிக்கையை ஏற்று, சக்கர நாற்காலியுடன் அமர சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டும் அவர் சட்டசபைக்கு வரவில்லை. சமீபத்தில் நடந்த…