First one off train

வெளி மாநில தொழிலாளர்களுக்கான முதல் ரயில் ஜார்க்கண்ட் வந்தது

ஹாதியா தெலுங்கானாவில் இருந்து கிளம்பிய வெளி மாநில தொழிலாளர்களுக்கான முதல் இடைநில்லா ரயில் ஜார்க்கனட் மாநிலம் ஹாதியா ரயில் நிலையம்…

1200 வெளி மாநில தொழிலாளர்களுடன் தெலுங்கானா – ஜார்க்கண்ட் சிறப்பு ரயில் கிளம்பியது

லிங்கமபள்ளி, தெலுங்கானா தெலுங்கானா மாநிலம் லிங்கம்பள்ளி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து இன்று காலை 1200 வெளி மாநில தொழிலளர்களுடன் சிறப்பு…