free cycle project close

நிதி இல்லை: தமிழகஅரசின் இலவச சைக்கிள் திட்டத்துக்கு மூடுவிழா?

சென்னை: நிதி பற்றாக்குறையில் தத்தளிக்கும் தமிழக அரசு, மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கி வரும் இலவச சைக்கிள் திட்டத்தை நிறுத்த…