garbage cafe

ஒரு கிலோ பிளாஸ்டிக் குப்பைக்கு முழு சாப்பாடு : சத்தீஸ்கரில் புதிய திட்டம்

அம்பிகாபூர், சத்தீஸ்கர் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் அம்பிகாபூர் நகரில் பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை அகற்ற புதிய திட்டம் தீட்டப்பட்டுள்ளது.   உலகெங்கும் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் அதிகரித்து…