Gaza Storm Damage: Another farmer suicide in cauvery delta districts

கஜா புயல் சேதம்: இன்னொரு விவசாயி தற்கொலை

கஜா புயலால் தனது  நிலத்தில் பயிர்கள் சேதமைடைந்ததால் விரக்தி அடைந்த மேலும் ஒரு விவசாயி தற்கொலை செய்துகொண்டார். சமீபத்தில் வீசிய…