Gujarat board exam

முஸ்லீம் மாணவர்களை அடையாளம் காண ஆன்லைன் தேர்வு படிவத்தை பயன்படுத்துகிறதா குஜராத் அரசு?

அகமதாபாத்: குஜராத் அரசு முஸ்லீம் மாணவர்களை அடையாளம் காண ஆன்லைன் தேர்வு படிவத்தை பயன்படுத்துவதாக சர்ச்சை கிளம்பியுள்ளது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற…