Random image

handed over to the oldest Perumal statue in to the Tamilnadu Statue Abduction Section Police

பொன்.மாணிக்கவேல் கெடு எதிரொலி: பழமையான பெருமாள் சிலையை ஒப்படைத்த செங்கல்சூளை உரிமையாளர்

காஞ்சிபுரம்: சிலை கடத்தல் ஐஜி பொன்.மாணிக்கவேல்  அறிவித்த கெடு எதிரொலியாக  தன்னிடம் இருந்த பழமையான பெருமாள் சிலையை செங்கல் சூளை…