IIM Bangalore students oppose move on introducing graduation certificates in Hindi

சான்றிதழில் இந்தி மொழியில் பெயர் அச்சடிக்க ஐஐஎம் திட்டம்…மாணவர்கள் எதிர்ப்பு

பெங்களூரு: பெங்களூரு ஐஐஎம் மாணவர்களுக்கு நிர்வாகம் சார்பில் ஒரு இ மெயில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் தங்களது பெயரை இந்தி…