Import duty

மற்ற நாடுகள் மூலம் இந்தியாவில் நுழையும் சீனப்பொருட்கள் : இறக்குமதி தீர்வை உயர்வு

டில்லி சீனப் பொருட்களுக்கு எதிர்ப்பு உள்ளதால் மற்ற நாடுகள் மூலம் சீனப் பொருட்கள் நுழைவதையொட்டி இந்திய அரசு இறக்குமதி தீர்வையை…

சீன இறக்குமதி தீர்வை சலுகை ரத்தானால் சூரிய ஒளி உற்பத்தியாளர்களுக்கு ரூ.50000 கோடி இழப்பு

டில்லி சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் சூரிய ஒளி மின் உபகரணங்களுக்கு இறக்குமதி தீர்வு சலுகை ரத்து செய்யப்பட்டால் கடும்…

சீனப் பொருட்கள் : இறக்குமதி தீர்வையில் 80% குறைக்க உள்ள இந்தியா

டில்லி சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு இந்தியா 80% வரை இறக்குமதி தேர்வையை குறைக்க உள்ளது. தெற்காசிய நாடுகளான இந்தியா, சீனா,ஜப்பான் கொரியா…