india-pak-game-date-will-not-change-in-asia-cup

ஆகிய கோப்பை கிரிக்கெட்: அட்டவணையில் மாற்றம் இன்றி இந்தியா-பாக் போட்டி

ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி, திட்டமிடப்பட்ட அட்டவணைப் படியே நடக்க இருக்கிறது. ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி 1984-ம் வருடத்தில்…