india will become child labour free : minister assured

குழந்தை தொழிலாளர் இல்லா இந்தியா : அமைச்சர் உறுதி

ஜெனிவா குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை இந்தியாவில் அடியோடு ஒழிக்கப்படும் என மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் பண்டாரு தத்தாத்ரேயா ஜெனிவாவில்…