india will become hindu rashtra : goa activists

கோவா மாநாடு : 2023க்குள் இந்து ராஷ்ட்ரா

பனாஜி, கோவா கோவாவில் இந்து ஜான்க்ரிதி சமிதி நடத்தும் மாநாட்டில் 2023க்குள் இந்தியாவை இந்து ராஷ்ட்ரா ஆக்கும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும்…