India’s first exclusive dog park opened in Hyderabad

இந்தியாவின் முதல் பிரத்யேக நாய் பூங்கா: ஐதராபாத்தில் திறப்பு

ஐதராபாத்: நன்றியுள்ள ஜீவனான நாய்களுக்கான பிரத்யேக பூங்கா ஐதராபாத்தில் திறக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்தியாவில் இதுதான் முதன்முறை என்பதும், நாய்களுக்கான முதல்…