Is Rajini qualified to talk about corruption? Question: Roundsboy Answer: Ramanna

ஊழல் குறித்து பேசும் தகுதி ரஜினிக்கு இருக்கிறதா?

  கேள்வி: ரவுண்ட்ஸ்பாய் பதில்: ராமண்ணா ரவுண்ட்ஸ்பாய்: இந்தியாவிலேயே மிகச் சிறந்த அரசியல்வாதி யார்? ராமண்ணா: “சிறந்த” என்பதற்கு தாங்கள்…