Italian court finds no scam in VVIP helicopter deal

2010ல் ஹெலிகாப்டர்கள் வாங்கியதில் ஊழல் இல்லை : நீதிமன்ற தீர்ப்பு

மிலன், இத்தாலி கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் முக்கிய பிரமுகர்களுக்காக ஹெலிகாப்டர் வாங்கியதில் ஊழல் இல்லை என இத்தாலி…