Random image

Journalists are allowed to take mobiles inside SC

உச்சநீதிமன்றத்துக்குள்  மொபைல் எடுத்துச் செல்ல பத்திரிகையாளர்களுக்கு அனுமதி

டில்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் மொபைல்  போன் எடுத்துச் செல்ல பத்திரிகையாளர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 22ஆம் தேதி அன்று உச்சநீதிமன்றத்துக்குள் மொபைல்…