Judge shukla

முதன் முறையாக பதவியில் இருக்கும் நீதிபதி மீது வழக்குப் பதிய அனுமதி அளிப்பு

டில்லி நாட்டில் முதல்முறையாகப் பதவியில் உள்ள  நீதிபதி சுக்லா மீது வழக்குப் பதியத் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் அனுமதி…