Lawyers opinion

புதிய வாடகைதாரர் சட்டம் : வழக்குகளை ஏற்க நீதிமன்றம் மறுப்பு

சென்னை சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய வாடகைதாரர் சட்டத்தை ஒட்டி புதிய வழக்குகளை ஏற்க வாடகை கட்டுப்பாட்டு நீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது. கடந்த…