loss for Tamil Nadu politics ….

தோழர் தா.பாண்டியன் மறைவு தமிழக அரசியலுக்கும் இடதுசாரி இயக்கத்துக்கும் பேரிழப்பு….

சென்னை: தோழர் தா.பாண்டியன் அவர்கள் மறைவு இடதுசாரி இயக்கம் மற்றும் தமிழக அரசியலுக்கு பேரிழப்பு என கட்சியினர் தெரிவித்து வருகின்றனர்….