Maharashtra Govt to get interest free loan from Shirdi saibaba temple for irrigation project

சீரடி சாய்பாபா கோவிலில் இருந்து கடன் வாங்கும் மகாராஷ்டிர அரசு

மும்பை சீரடி சாய்பாபா கோவில் டிரஸ்டில் இருந்து மகாராஷ்டிர அரசு ரூ. 500 கோடி வட்டியில்லா கடன் வாங்க உள்ளது….