Major ravi direction

இந்தியா-சீனா மோதல் குறித்து புதிய சினிமா படம்..

இந்தியா-சீனா மோதல் குறித்து புதிய சினிமா படம்.. தனது நேரடி அனுபவங்களால் , யுத்த களங்களைக் கதைக்களமாகக் கொண்டு, சினிமா எடுப்பவர் , மலையாள…