May 31st World No Tobacco Day

இன்று உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம்: புகையிலையை ஒழிப்போம்… உடல்நலத்தை காப்போம்….

ஆண்டுதோறும் மே 31-ம் தேதி ‘சர்வதேச  புகையிலை எதிர்ப்பு தினமாக’ கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.  புகையிலை உபயோகத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக, ஒவ்வொரு ஆண்டும்,…