Mercedez benz car made in inida to be exported to US

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பென்ஸ் கார் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி

சென்னை இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கார் அடுத்த மாதம்  அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின்…