MP Scared

பீகார் : 152 குழந்தைகளை பலிவாங்கிய நோய் மேலும் 20 மாவட்டங்களுக்கு பரவியது

முசாபர்பூர் பீகாரில் முசாபர்பூர் நகரில் 152 குழந்தைகளை பலி வாங்கிய அக்யூட் என்சிபாலிடிஸ் சிண்ட்றோம் மேலும் 20 மாட்டங்களில் பரவி…