ñˆFJ™ ݆C¬ò b˜ñ£Q‚°‹ àˆîóŠ Hó«îê‹

மத்தியில் ஆட்சியை தீர்மானிக்கப் போகும் உத்திரப் பிரதேசம்

லக்னோ: உத்திரப் பிரதேசத்தில் பாஜகவின் புகழ்பெற்ற தேர்தல் கருத்துக் கணிப்புகளை வென்று சமாஜ்வாதி மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி கூட்டணி…