Naled saonts stopped portest and started to wear clothes

எதிர்ப்பைக் கைவிட்டு ஆடை அணிந்த நிர்வாண சாமியார்கள்

கவுகாத்தி: வட கிழக்கு இந்தியாவில் கவுகாத்தியில் உள்ள புகழ் பெற்ற காமக்யா கோவிலில் நாகா  சாமியார்கள் தங்களின் நிர்வாண கோலத்தை…