New research

மனிதர்களின் வெப்ப நிலை இனி 98.6 டிகிரி கிடையாது : புதிய தகவல்

கலிஃபோர்னியா மனிதர்களின் உடல் வெப்ப நிலை 98.6 டிகிரி என்பது மாறி உள்ளதாக ஒரு பல்கலைக்கழக ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. மனிதர்களின் உடல் வெப்பம்…