New woman pm

ஃபின்லாந்தின் புதிய பெண் பிரதமர் சன்னா மரின் : உலகின் மிக இளைய பிரதமர்

ஹெல்சின்கி ஃபின்லாந்து நாட்டில் புதிய பிரதமராகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட பெண் அமைச்சர் சன்னா மரின் உலகின் மிக இளைய பிரதமர்…