Newborn baby found pregnant and it was carrying its twin

பிறந்த குழந்தை கர்ப்பம் : மெடிக்கல் மிராக்கிள்!!

மும்பை சில தினங்களுக்கு முன் பிறந்த ஒரு ஆண் குழந்தை கர்ப்பமாகி தன் இரட்டை சகோதரனை சுமந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அறுவை…