Number of Indian suicide in gulf countries are increasing

வளைகுடா வாழ் இந்தியர்கள் தற்கொலை அதிகரிப்பு

டில்லி வளைகுடாவில் உள்ள இந்தியர்கள் தற்கொலை செய்வது அதிகரித்து வருவதாக தகவல் அறியும் சட்ட அறிவிப்பின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது….