Online journalists wrote letter to Smriti irani

இணைய செய்தி ஊடகங்கள் கட்டுப்பாடு : ஸ்மிரிதிக்கு பத்திரிகையாளர்கள் கடிதம்

டில்லி இணைய செய்தி ஊடகங்களின் கட்டுப்பாடு குறித்த மத்திய அரசின் நடவடிக்கையை விமர்சித்து 100 க்கும் மேற்பட்ட பத்திரிகையாளர்கள் அமைச்சர்…