Open Insulin

நாமே உருவாக்கும் இன்சுலின் அமெரிக்காவில் open insulin புதிய திட்டம்

அமெரிக்காவில்  நீரிழிவு நோய் என்பது மிக அதிகமான செலவினங்களை கொண்டதாக இருக்கிறது. அமெரிக்காவின் மொத்த  உடல்நலன் சார்ந்த வருமானம் 327…