Peoples are banned to go to Dhanushkodi because of cyclone threat

புயல் காரணமாக தனுஷ்கோடி செல்ல பயணிகளுக்கு தடை

தனுஷ்கோடி கஜா புயல் எச்சரிககையை ஒட்டி சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தனுஷ்கோடி செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை கடலூருக்கும் தனுஷ்கோடிக்கும் இடையே…