Professors can be promoted if they are involved in research: Anna University

ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டால் மட்டுமே பேராசிரியர்களுக்கு பதவி உயர்வு: அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிரடி

சென்னை: கல்லூரிகளில் பணியாற்றி வரும் பேராசிரியர்கள் ஆராய்ச்சி போன்ற செயல்களில் தங்களை ஈடுபடுத்திக்கொண் டால் மட்டுமே பதவி உயர்வு வழங்கப்படும், …