Random image

Rajiv murder case: Nalini can not be released! Chennai High Court

ராஜீவ் கொலை: நளினியை விடுவிக்க முடியாது! சென்னை உயர்நீதி மன்றம்

சென்னை: ராஜீவ் கொலை வழக்கில் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நளினி, தன்னை விடுவிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் மனு…