religion tab of admission forms

பழமை வாய்ந்த ஆசியாவின் முதல் பெண்கள் கல்லூரி விண்ணப்ப படிவத்தில் ஜாதி, மதத்துடன் ‘மனிதகுலம்’ வார்த்தையும் சேர்ப்பு..

கொல்கத்தா: கொல்கத்தாவில் உள்ள பிரபலமான பெண்கள் கல்லூரி விண்ணப் படிவத்தில், மாணவிகளின் ஜாதி, மதம் தொடர்பான கட்டத்தில் மனித குலம்…