required shortly

5000 பணியிடம்: குரூப் 4 தேர்வு –  விரைவில் அறிவிப்பு

சென்னை: அரசு வேலைகளுக்கு தகுதியான ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவதற்காக, தமிழக அரசால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பே தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்…