Saudi King all set to travel to Indonesia. Checklist consists of 509 US.Tons of luggage 2 including 1500 people

சவுதி மன்னரின் இந்தோனேஷியா பயணம்: இரண்டு சொகுசுக் கார் உட்பட 506 டன் சரக்கு.

நாமெல்லாம் விமானத்தில் செய்ய 15 கிலோ மற்றும் ஏழு கிலோ மட்டுமே எடுத்துச் செல்ல முடியும், அதற்குமேல் பயணமூட்டை/சரக்கு எடுத்துச்…