Sheik hasina : pak triggered genocide during 1971 in bangladesh

வங்கதேசத்தில் பாக் ராணுவம் இனப்படுகொலையை தூண்டியது : பிரதமர் ஷேக் ஹசினா

ஜெனிவா ஐநா பொதுச்சபை கூட்டத்தில் வங்க பிரதமர் ஷேக் ஹசினா 1971ஆம் வருடம் பாக் ராணுவம் வங்க தேசத்தில் இனப்…