Shocking facts about videocon loan and ICICI Bank md’s husband

வீடியோகோன் வங்கிக் கடனும் வங்கி மேலாளரின் கணவர் நிறுவனமும் : புதிய தகவல்கள்

டில்லி வீடியோகோன் நிறுவனத்துக்கு கடன் அளித்த வங்கிக் கிளையின் மேலாளரின் கணவருக்கு தங்கள் நிறுவனங்களில் ஒன்றை வீடியோகோன் உரிமையாளர் அளித்துள்ளார்….