staff safety

டாஸ்மாக் கடைகளில் பணம் செலுத்தும் இயந்திரம் அமைக்க முடிவு

சென்னை பணியாளர்களின் பாதுகாப்புக்காக டாஸ்மாக் கடைகளில் பணம் செலுத்தும் இயந்திரம் அமைக்கப்பட உள்ளது. டாஸ்மாக் கடைகள் என்பது தமிழக அரசின் மது விற்பனைக்…