Struggle  in  occupation Kashmir against Pakistan

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் போராட்டம்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக  ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் போராட்டம், பேரணி நடைபெற்றது. காஷ்மீரின் ஒரு பகுதி இந்தியாவின் ஆளுகைக்கு கீழும், இன்னொரு பகுதி…