temporary certificates to those who lost certificates by ‘Gaja’ cyclone

‘கஜா’வால் சான்றிதழ்களை இழந்தவர்களுக்கு தற்காலிக சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவு

சென்னை: கஜா புயல் காரணமாக தங்களது  +2 மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை  இழந்தவர்களுக்கு,  தற்காலிக மாக  சான்றிதழ் வழங்க பள்ளிக் கல்வித்…