Random image

testing in kids

12 வயது குழந்தைகளுக்கு வழங்கி சோதனை செய்யப்படும் Pfizer கொரோனா தடுப்பூசி

ஃபிசரின் சோதனை கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி இப்போது இன்னும் இளைய வயதினரிடையே பரிசோதிக்கப்படுகிறது – 12 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள். இந்த…