the 41st U.S. president and father of the 43rd

அமெரிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜார்ஜ் எச்.டபிள்யு.புஷ் காலமானார்

ஹூஸ்டன்: அமெரிக்காவின்  முன்னாள் ஜனாதிபதி  ஜார்ஜ் எச்.டபிள்யு.புஷ் காலமானார். அவருக்கு வயது 94.  இவர் அமெரிககாவின் 41வது ஜனாதிபதியாக பதவி…