The central government for the impact of the Gaja storm is estimated to be rs 353 crore interim relief

கஜா புயல் பாதிப்பு:  மத்திய அரசு ரூ.353 கோடி இடைக்கால நிவாரணம்   

கஜா புயல் பாதிப்புக்கு இடைக்கால நிவாரணமாக ரூ.353.70 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்…